Diasporas Makslas Centrs Center for Latvian Diaspora Art
Latvian Art


Foto: PLMC galerijas 1000 apmekletāja Cēsu ģimnāzijas 12.klases skolniece Elīna Gailīte ar saņemto balvu, Ilgas Reķes - Andersones mākslas darbu. Skat lielāku>>
PAR PASAULES LATVIEŠU MĀKSLAS CENTRA KOLEKCIJU
Lelde Kalmīte, PLMC kuratore

Esam pateicīgi katram cilvēkam, kurš noziedo kādu mākslas darbu Pasaules latviešu mākslas centra Cēsīs ( PLMC) kolekcijai. Saprotam, ka vairums ziedotāju varbūt nezin par to, kas notiek pēc tam – ko PLMC plāno darīt ar šiem darbiem, kur tie tiek glabāti, utt. Ir dabīgi, ka ziedotājs varētu pieņemt, ka katrs noziedotais darbs tiks pastavīgi eksponēts. Ta kā PLMC ir galerija, tas nav iespējams, jo ir svarīgi, ka publika, kas apmeklē Mākslas centru atkārtoti, sastop vienmēr kaut ko jaunu un interesantu... Turpinajums>>

The Collection

Works of art by the following artists have been donated to the Global Society for Latvian Art Collection.

Please note: Click on bold links to see image of the work and information about the artists. Some artists have their own web sites: the links to these are shown in italics next to the artist's name.

Āboliņš, Uldis
Aistars Jānis
Aistars Viestarts
Annus, Augusts
Annus, Jānis www.jannusimage.de
Annus Hagen, Anna
Ātrēns, Vilnis
Arājs, Ilze ilzearajs.com
Auģe, Maruta
Avens, Indra
Avens, Voldemārs www.americanlatvianartists.org
Banikos, Anda
Barens, Gunārs www.americanlatvianartists.org
Barens, Maigonis
Bērziņš, Evarists
Birkhans, Dace
Birstiņš, Inese art-history.concordia.ca
Cenne, Gundega
Ceriņš, Juris www.juriscerins.com
Ciemītis, Pēteris - www.ciemitis.com
Ciruls, Laura
Dagnija, Daina www.manss.lv
Dajevskis, Ēvalds
Dārziņa, Anna
Dimits, Igors alma.slb.org.au
Dombrovska Larsena, Lidija
Drone, Arvīds
Dukāts, Ēriks
Dzenis, Ēriks
Dzirne, Velta
Eglītis, Laimons
Gauja, Mārtiņš
Goddard, Inta www.intagoddard.com.au
Grendze, Rita ritagrendze.indiemade.com
Grīnbergs, Gints www.gintsgrinbergs.com
Hermanovskis, Norvels www.silverhillarts.com
Igals, Dagmāra
Janelsiņa, Veronika
Jēriņš, Edgars www.edgarjerinsdrawings.com
Kaķis, Juris
Kalmīte, Janis www.en.wikipedia.org
Kalmīte, Lelde www.leldekalmite.com
Kārkliņš, Gita gitakarklins.com
Kellermann, Ilze www.ilakellermann.com
Krūmiņš, Edgars
Krūmiņš, Imants www.imantskrumins.com
Krūmiņš, Uldis
Lapiņš, Imants
Leimanis, Andris
Leimanis, Ilga www.ilgaleimanis.com
Liepiņš-Muižnieks, Sarma
Mangolds, Boris www.americanlatvianartists.org
Marga, Dace
Matcāte, Ausma www.americanlatvianartists.org
Mintiks, Jānis

Mieriņš, Laimonis
Mitchell, Dzidra
Muceniece-Induse, Marija
Mundheim, Guna www.americanlatvianartists.org
Nedēļa, Jānis www.janisnedela.com.au
Nīgals, Uģis
Norītis, Haralds
Oestreichere, Valda www.valdaoestreicher.com
Ore-Vinters, Lelde www.americanlatvianartists.org
Ozoliņš, Brigita www.brigitaozolins.com
Pelēce, Māra
Platais, Māris www.gallery333.com
Puriņš, Ģirts
Reinbergs, Maira
Reinholds, Visvaldis
Reke Andersons, Ilga
Ritums, Jānis
Roze, Gerda www.gerdarozeart.com
Rumpēters, Ilmārs www.americanlatvianartists.org
Sanders, Jānis
Sapietis, Zigfrīds
Savage, Juta 
Savage, Sibila
Senbergs, Jan en.wikipedia.org
Sildegs, Arnolds,
Sīmanis, Vitauts
Slaidiņš, Raimonds www.americanlatvianartists.org
Šlesere Krustāne, Maija
Šmilškalns, Ruta
Šnore, Daumants (Peter D. Schnore)
Sodums, Arvīds
Staprāns, Raimonds
Šteinere-Jegens, Silvija
Šteiners, Ojārs
Stepe, Uldis
Strods, Jānis
Strunke, Niklāvs lv.wikipedia.org
Stumbris, Gunārs
Supe, J. J.
Svalbonas, Krista www.kristasvalbonas.net
Svikss, Līga Balodis
Tālivalds, Benno
Tīdemanis, Jānis
Tilups, Aina
Treimanis, Zane
Treimanis, Gita www.lisasclassiccuts.com
Ubāns, Juris
Vaar, Yvonne
Vārsberga, Krista www.kristavarsbergs.com
Vinters, Jānis (John Winters)
Zandbergs, Aivars
Zariņa-Greste, Dagnija
Zobens, Valda
Zuntaks, Jānis

 

 

Artists whose work is pictured at top of page from left to right:
Daumants Šnore, Guna S. Mundheim, Marija Muceniece-Induse

 

Return to top of page

 

LatvianDiasporaArt.org Pasaules latviešu mākslas savienība/Global Society for Latvian Art