Diasporas Makslas Centrs Center for Latvian Diaspora Art
Latvian Art

Contribute

Won’t you join us in this work of cultural preservation today by contributing to the Global Society for Latvian Art?  Your support is needed for this new and important cultural project, in order to:

  1. continue to build the permanent collection
  2. organize future exhibitions
  3. develop the archive and study center in Latvia
  4. conduct on-going research about world Latvian art
  5. create educational programs

Aicinām Jūs pievienoties šim svarīgajam kultūras saglabāšanas darbam, ar Jūsu ziedojumu.  Ziedotie līdzekļi tiks izmantoti:

  1. būvēt pastāvīgu kolekciju
  2. organizēt nākotnes izstādes
  3. veidot archīvu un studiju centru Latvijā
  4. turpināt pētīšanas darbu par latviešu mākslu visā pasaulē
  5. radīt izglītības programmas

Please click here (lasīt tālāk) for contribution form pdf

 

The Global Society for Latvian Art is deeply grateful to the following for generous grants and contributions:

Anšlavs Eglītis/Veronika Janelsiņa fonds
Anslavs Eglitis/Veronika Janelsina foundation

Amerikas latviešu mākslinieku apvienīiba (ALMA)
American Latvian Artists’ Association

Amerikas latviešu apvienības kultūras fonds (ALA KF)
American Latvian Association Cultural Fund

Austrālijas Latviešu mākslinieku apvienība (ALMA)
Australian Latvian Artists’ Society

Latviešu nacionālā apvienība Kanādā  (LNAK)
Canadian Latvian National Association

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ)
Latvian Association of Australia and New Zealand

Latviesu kulturas biedriba TILTS
Latvian Cultural Association TILTS (Bridge)

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
IUMSIL secretariat (Republic of Latvia)

Ņujorkas mākslinieku grupa
New York Artists’ Group

Mākslinieku vienība LATVIS
Society of Artists in Canada

Pasaules brīvo latviešu apvienības kultūras fonds (PBLA KF)
World Federation of Free Latvians Cultural Fund

… and private contributors/un privāti ziedotāji

 

Special thanks to the almost 100 Latvian diaspora artists who donated work to the Society for its 2008-2010 traveling exhibition, thus laying the foundation for the Society’s  permanent collection of Latvian Diaspora art.

 

Artists whose work is pictured at top of page from left to right:
Ilga Leimanis, Gita Kārkliņš, Ēriks Dukāts

 

Return to top of page

 

LatvianDiasporaArt.org Pasaules latviešu mākslas savienība/Global Society for Latvian Art