Diasporas Makslas Centrs Center for Latvian Diaspora Art
Latvian Art

CENTER FOR LATVIAN DIASPORA ART OPENS IN CESIS, June 28, 2014

CĒSĪS ATKLĀTA PASAULES LATVIEŠU MĀKSLAS CENTRA GALERIJA

Vienīgā saulainā jūnija mēneša diena bija kā dāvana Pasaules latviešu mākslas centra galerijas atklāšanas pasākuma rīkotājiem un daudzajiem viesiem, kas 2014. gada 28. jūnija pēcpusdienā pulcējās Cēsīs.

”Visam pamatā bija ideja, ideja, kas dzima tālu aiz okeāna, kur savulaik mājvietu guva daudzi latviešu mākslinieki. Kur izauga jauna mākslinieku paaudze un laikā, kad Latvija bija okupēta tie varēja brīvi smelties iedvesmu un iet līdzi pasaules mākslas attīstības ritmam. Līdz ar neatkarības atgūšanu tika kaldināta ideja, par mājvietas atrašanu ārzemju latviešu mākslinieku devumam,” klātesošos uzrunājot teica Vides un Reģionālās attīstības ministra biroja vadītāja Marika Zeimule. Cēsis jau izsens bijusi viena no nozīmīgākajām kultūras pilsētām Latvijā, tāpēc PLMC izveide tieši šeit ir likumsakarīga, savā uzrunā uzsvēra centra izveides idejas iedzīvinātāja Lelde Kalmīte no Čikāgas. Pēc Kalmītes teiktā, Cēsis nu kļūs par vietu, kur satikties ārzemju latviešu māksliniekiem, gan mākslas baudītājiem. „Laimīgā kārtā, pirms trīs gadiem iepazināmies ar Cēsu pašvaldības pārstāvjiem, ka arī muzeju ļaudīm, kas no paša sākuma mūs laipni uzņēma un aicināja izveidot centru tieši Cēsīs. Šī pilsēta ir ideāla vieta šādam projektam – tā ir plaši pazīstama, ka kultūras pilsēta,” norādīja L.Kalmīte. Pēc viņas teiktā galerijas iekārtošanai bijuši vajadzīgi 100 000 ASV dolāru, daļu no kā bijis iespējams nosegt, pateicoties Ripas ģimenei (ASV) un daudziem citiem ziedotājiem no galvenokārt no ASV un Anglijas.

Arī Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Rolands Lappuķe uzsvēra, ka jau pēc dažiem gadiem būs redzams, cik pareizs šis lēmums ir bijis, jo „Cēsis kļūst par kultūras un diasporas centru”. Savukārt Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Rihards Kols norādīja, ka galerijā redzamie mākslas darbi nu jāiekļauj Latvijas kultūras bagātību klāstā. Atzinīgus vārdus par trimdas latviešu neatlaidību sava mērķa sasniegšanai izteica arī bij. Latvijas valsts prezidents, Saeimas deputāts Valdis Zatlers.

Kā laikrakstam „Laiks” pastāstīja izstādes kuratore Lelde Kalmīte, izstādē iekļauti galvenokārt tie mākslas darbi, kas ziedoti pēdējo trīs gadu laikā, taču daudzi palikuši neizstādīti un būs redzami tematiskajās izstādēs nākotnē. Pašreiz izstādīti ir J. Annusa, J.Gaiļa, J.Kalmītes, F.Milta, Ē.Dajevska, N.Strunkes u.c., kā arī mūsdienu mākslinieku I. Leimanes (Kanāda) un K.Rēkevica (ASV) darbi. Atklāšanas izstādē pārstāvēti arī tie mākslinieki, kas attīstījušies ārpus Latvijas, kā L. Mieriņš (Anglija), Ģ. Puriņš, G. Roze, O. Šteiners, (ASV), A. Lasmane Sundberga (Zviedrija), Māris Raudziņš (Austrālija) u.c. Apmeklētāji var iepazīties ar mazāk pazīstamu mākslinieku darbiem, ieskaitot J. Mintika instalāciju, L. Stepes, A. Nukšas, zīmējumus un ofortus.

Ceļu uz Cēsīm bija mērojuši arī tie, kas uz saviem pleciem iznesuši visu projekta „smagumu” un ar gandarījumu varēja kavēties atmiņās un ieskicēt nākotnes plānus - viņu vidū Guna Mundheima, Juris Ubāns, Ināra Sīmane. Viesu vidū bija daudzas pazīstamas personības – Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Rīgas domes deputāte Sarmīte Ēlerte, Vidzemes koncertzāles vadītājs Juris Žagars, Lilita Zatlere, Vija Vētra, Aivars Zandbergs, Raimonds Slaidiņš, u.c., kā arī latvieši no ASV, Austrālijas un Vācijas. Rakstiski ar galerijas atklāšanu sveica Amerikas latviešu mākslinieku apvienības prezidente Linda Treija un Ripas ģimene ASV.

Noiets pirmais ceļa posms, jo jau nākamgad Cēsu pašvaldība nodibinājuma rokās nodos blakus telpas, kuru remontam un iekārtošanai būs nepieciešami jauni ieguldījumi. Tur paredzēts izveidot vēl vienu galeriju un ārzemju latviešu mākslas darbu krātuvi un pētniecības centru. Šis ir pēdējo gadu plašākais diasporas projekts Latvija, tāpēc būtu sagaidāms arī lielāks ārzemju latviešu organizāciju un valsts institūciju atbalsts.

PLMC izveidotāji cer, ka ar laiku Pasaules latviešu mākslas centrs Cēsīs kļūs par Latvijas kultūras dzīves un mākslas vēstures integrētu sastāvdaļu.

PLMC galerija atvērta no trešdienas līdz svētdienai.

Papildus informācija iegūstot rakstot plmc@inbox.lv, vai zvanot pa tālruni 00371 26175509 vai 29386454.

Exhibitions

Traveling Exhibition of Latvian Diaspora Art:  Since September 2006, the Global Society has collaborated with the Valmiera regional museum (Valmieras novadpētniecības muzejs) in organizing a large traveling exhibition of Latvian diaspora artworks. After two years of intensive planning and hard work, the long-awaited traveling exhibition of Latvian diaspora artworks opened at Valmiera museum on the afternoon of August 8, 2008, as part of a citywide celebration of Valmiera’s 725th birthday. The opening ceremony included remarks by Valmiera’s Mayor, Inesis Boķis, Valmiera Museum Director Iveta Blūma, and Exhibitions Director Guna Medne.  Global Society for Latvian Art founder and president Lelde Alīda Kalmīte spoke about the organization’s history and future plans. Australian Artists Society president Dagnija Zariņa Greste, American Latvian Association Cultural Foundation director Sarma Muižnieks Liepiņš, Latvian Artists’ Union President Mārtiņš Heimrāts, and others expressed greetings and warm wishes on behalf of their respective organizations.

Among the 200+ attendees at the opening reception were sixteen participating artists, some of whom had traveled to Valmiera from as far away as Sydney Australia. They included Jānis Annus, Voldemārs Avens, Daina Dagnija, Igors Dimits, Dagnija Zariņa Greste, Norvels Hermanovskis, Lelde Kalmīte, Maija Krustāne Šlesere, Andris Leimanis, Dace Marga, Sarma Muižnieks Liepiņš, Guna Mundheim, Haralds Noritis, Jānis Ritums, Gerda Roze, and Benno Tālivalds.
Ārija Pakere, in charge of exhibition installations at the Valmiera museum, had expertly arranged the diverse collection of approximately 100 art works including paintings, graphics, sculpture, textile work, photographs and one multi-media installation, on the two levels of the new Valmiera museum exhibition building. Following the opening ceremony, visitors enjoyed viewing the exhibition, accompanied by live music and refreshments. A number of distinguished visitors from the Riga art establishment were also present.

Since the 2008 opening of the exhibition in Valmiera, the show has traveled to museums and other exhibition venues throughout Latvia (due to the large size of the exhibition, not all works in the exhibition can be shown at every exhibition venue). On August 6, 2009, the exhibition opened in the spectacular exhibition hall at Riga’s Peter church. Traveling to exhibition venues throughout the country, the exhibition is giving the inhabitants of Latvia an opportunity to encounter contemporary art created by artists of Latvian descent living throughout the world.

latvian art

A full-color catalogue documenting all works in the exhibition was designed and printed in Latvia and is available for purchase. Please contact leldekalmite81@gmail.com for further information.

View photos of exhibition and opening receptions

 

Ceļojošās Izstādes Atklāšana Valmierā

PPēc divu gadu plānošanas un intensīva darba Pasaules latviešu mākslas izstādi “Tēvu zemei – Latvijai” atklāja 2008. gada 8. augusta pēcpusdienā Valmieras mūzeja izstāžu zāles pagalmā, Valmieras 725 gadu jubilējas svinību ietvaros, ar Valmieras pilsētas padomes priekšsēdētāja Ineša Boķa apsveikumu. Klātesošos uzrunāja arī Valmieras mūzeja direktore Iveta Blūma un Valmieras mūzeja izstāžu un reklāmas nodaļas vadītāja Guna Medne. Pasaules latviešu mākslas savienības dibinātāja un prezidente Lelde Alīda Kalmīte stāstīja par šīs organizācijas tapšanu un mērķiem, kā arī par nākotnes plāniem. Apsveikumu runas teica arī Austrālijas mākslinieku savienības priekšsēdētāja Dagnija Zariņa Greste un Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda vadītāja Sama Muižniece-Liepiņa, Latvijas Mākslinieku Savienības priekšsēdētājs Mārtiņš Heimrāts, kā arī citi individi un organizāciju pārstāvji.

Starp gandrīz 200 atklāšanas viesiem bija atbraukuši izstādei ziedoto darbu 16 autori no visām pasaules malām, ieskaitot no tālās Austrālijas:  Jānis Annus, Voldemārs Avens, Daina Dagnija, Igors Dimits, Dagnija Zariņa Greste, Norvels Hermanovskis, Lelde Alīda Kalmīte, Maija Krustāne-Šlesere, Andris Leimanis, Dace Marga, Sarma Muižnieks- Liepiņš, Guna Mundheim, Haralds Norītis, Jānis Ritums, Gerda Roze, un Benno Tālivalds.

Izstādes apmēram 100 mākslas darbus mūzeja divās izstāžu telpās bija prasmīgi iekārtojusi mūzeja darbiniece, māksliniece, Ārija Pakere. Daudzpusīgajā ekspozicijā redzami gleznas, grafiski darbi, skulptūras, fotografijas un viena multi-mēdiju instalācija. Pēc atklāšanas runām sekoja izstādes apskate, ciemošanās, mūzika un atspirdzinājumi. Bija atbraukuši arī vairāki Rīgas māklsas pasaules pārstāvji. 

Pēc izstādes slēgšanas Valmierā tā ceļo pa Latvijas novadu mūzejiem un citām izstāžu telpām, ieskaitot Sv. Pētera bazinīcā Rīgā (06.08 – 06.09. 2009).

Izstādes katalogu (izveidots un drukāts Latvijā) var pasūtināt, rakstot Pasaules latviešu mākslas savienībai: leldekalmite81@gmail.com.

Virtuāla izstāde un atklāšanas Valmierā un citur

 

Exhibition Schedule

Place/Vieta
Dates/Laiks
  2008
Valmieras Novadpētniecibas muzejs August/September
Gulbenes muzejs October
Valkas muzejs November
   
  2009
Limbažu muzejs January
Madonas muzejs February/March
Alūksnes muzejs April/May
Jelgavas muzejs June/July
Riga (Pētera baznīca) August 6-September 5
Bauskas novadpētniecības muzejs September/October
Olaines muzejs November/December
   
  2010
Saldus muzejs January/February
Liepājas muzejs February/March
Ventspils muzejs April/May
Talsu novada muzejs May/June
Dobeles muzejs July/August
Kuldiga August/September
Tukums October
Aizkraukles muzejs November

 

juris cerins

Exhibition of paintings by Melbourne artist, Juris Ceriņš
At Chapman and Bailey Gallery, Melbourne
Opening Tuesday, 29 March 6-8 pm
350 Johnson Street, Abbotsford Vic 3067 (www.chapmanbailey.com.au)
28 March – 16 April 2011

Juris Ceriņš writes:
“Hill End (near Bathurst, NSW) is one of the few places in Australia where a profusion of artefacts and other evidence points to the struggles of early settlers. During 2010 I was fortunate to be granted a residency at Hill End organized by the Bathurst Regional Gallery to stay and work in the same cottage where Donald Friend lived some sixty years earlier.

The gouaches I completed at Hill End aim to reflect the way history becomes interwoven with the subtle actualities of the surroundings that lured so many prospectors and new settlers in the early years of the nineteenth century. There are excavated and eroded gullies, abandoned machinery and other relics that provided stimulation for this new body of work.”

 

latvian art

Raimonds Staprans 'Paintings' at HACKETT MILL
Opening Reception: Friday, April 8,2011 5-7pm

201 Post Street Suite 1000, San Francisco
more info at www.hackettmill.com


New Toronto exhibition by Ila Kellermann, July 2010
www.129ossington.com/IK.htm

Valda Oestreicher

Ilga Leimanis atver gleznu izstādi Profili: draudzība digitālajā laikmetā

Ilgas Leimanis gleznu iedvesmas avots ir interneta portāls draugiem.lv. No šā portāla lietotāju vidus māksliniece nejauši izvēlējusies profila bildes, kurām viņa veidojusi reprodukcijas gleznojumā. Izstādē būs skatāmi apmēram 30 portreti. Izvēlētajiem cilvēkiem, kuru profilu bildes tika pārgleznotas, māksliniece nav teikusi, ka viņi tiek gleznoti, tāpēc, atnākot apskatīt izstādi, ikviens varētu ieraudzīt savus vai draugu portretus.

Ilga

 

Voldemārs Avens

Voldemārs Avens
"Fragmenti" 42" x 34" akrils
“Fragments”, 42” x 34”, acrylic

Latvijas Nacionālajā Mākslas Muzejā Mazajā zālē, 10a K.Valdemara iela, Riga LV-1010, Latvija, no 16. jūlija līdz 23. augustam (izstādes kuratore Ilze Putniņa)

Latvian National Museum of Art, Minor Hall, LNMA main building, 10a K.Valdemara Street, Riga LV-1010, Latvia, from July 16 – August 23 (exhibition curator Ilze Putnina)

 

 

 

 

 

 

 

 

The Blue Sunshine Table

Raimonds Staprans
Recent Paintings

March 12 – May 02, 2009

Hackett-Freedman Gallery
250 Sutter Street, Suite 400
San Francisco, CA 94108

 

 

 

 

 

 

Artists whose work is pictured at top of page from left to right:
Pēteris Ciemītis, Ruta Smilškalns, Haralds Norītis

 

Return to top of page

 

LatvianDiasporaArt.org Pasaules latviešu mākslas savienība/Global Society for Latvian Art